Παιδικά θεάματα και Εκδηλώσεις

Φίλοι και οικογένεια

Οι χρήστες του Web μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους, έτσι ώστε:

Ο κύριος λογαριασμός μπορεί να αγοράσει εισιτήρια για επιπλέον λογαριασμούς

Ένας λογαριασμός μπορεί να συγχωνευθεί με άλλο λογαριασμό, με το συγχωνευμένο να καθίσταται μη προσβάσιμο

Όλο το ιστορικό του συγχωνευμένου λογαριασμού μεταφέρεται στον κύριο λογαριασμό

Όλες ανοιχτές ενέργειες (π.χ. πληρωμή κράτησης) του συγχωνευμένου λογαριασμού είναι δυνατές να ολοκληρωθούν από τον κύριο λογαριασμό

Λίστα Αναμονής

Μέσω αυτής της λειτουργίας, ένας διοργανωτής μπορεί να δημιουργήσει μια λίστα αναμονής σε περίπτωση η εκδήλωση είναι sold out ή μηδενικής διαθεσιμότητας. Η προσθήκη ατόμων ή η τροποποίηση λεπτομερειών είναι πολύ γρήγορη και αποτελεσματική.

Η λίστα αναμονής έχει δύο καταστάσεις:

Εγγραφής: όταν οι δυνητικοί πελάτες εκφράσουν το ενδιαφέρον τους να αγοράσουν εισιτήρια σε περίπτωση αιφνίδιας διαθεσιμότητας

Εξυπηρέτησης: όταν εξυπηρετούνται με τρόπο που εξυπηρετείται με σειρά προτεραιότητας

Ο κατάλογος παρακολουθεί την κατάσταση για κάθε εγγραφή και παρέχει στατιστικά στοιχεία για το πόσες εξυπηρετήθηκαν με την παραλαβή των εισιτηρίων, πόσες δεν εμφανίστηκαν, ποιος πελάτης εξυπηρετείται σήμερα κλπ. Υπάρχει επίσης μια υπηρεσία REST που εκθέτει όλες αυτές τις πληροφορίες για ανάλυση από το λογισμικό ψηφιακής σήμανσης (οθόνες που εμφανίζουν λευκές καταχωρήσεις λίστα κ.λπ.).

Θέλετε να βελτιώσετε την ticketing εμπειρία σας;